Keď MapView nestačí

- odporúčame zakúpenie niektorého z komerčných produktov.

Čo získate zakúpením niektorého z produktov
 • uloženie vytvorenej kresby, úpravy grafických objektov, výberov
 • prepojenie mapy s modulmi obsahujúcimi podrobný popis a vlastnosti objektu
 • import a prezeranie popisných údajov katastra nehnuteľností
 • hľadanie objektov podľa vlastností, vlastné triedenie tabuliek
 • tvorba vlastných výberov (filtrov) na základe podmienok
 • uloženie viacerých spôsobov zobrazenia, vyfarbenia obsahu (legendy)
 • tlačové zostavy so zápisom do HTML, DOCx, PDF
 • export tabuliek vlastností (atribútov) do Excelu
 • uloženie údajov v relačnej databáze SQL s možnosťou zdieľania v sieti
 • bezpečnosť údajov, prístupové práva, zálohovanie
 • a mnoho ďalších funkcií v špecializovaných moduloch ...

Komerčné produkty

Terra Desktop
 • viac ako 15 voliteľných modulov s prepojením na mapy
 • správa územia - vlastníctvo, užívanie, evidencia
 • kataster - vyhľadávanie vlastníctva, tlač, zobrazenie v mape
 • správa majetku - import majetku z katastra, ocenenie, evidencia zmlúv
 • druhy pozemkov, daňové podklady, technické mapy, územný plán, ...
 • pasporty dopravného značenia, komunikácií, mobiliáru (odp. koše, lavičky, reklamy, ...)
 • správa cintorínov - evidencia hrobov (aj v mape), zosnulých, nájomcov
 • záujmové body (POI), aktivity a objekty v regióne alebo na mape SR
 • jednoduché ovládanie, slovenské prostredie, ...
LandPro
 • projektovanie pozemkových úprav
Agris
 • evidencia pozemkov pre poľnohospodárske podniky
 • vyhotovenie a správa nájomných zmlúv
GeoLand
 • vyšetrovanie vlastníctva v území podľa údajov katastra
 • určenie vlastníctva a tvorba zmlúv na základe geometrických plánov

Špecializované produkty

GisSPF
 • geografický informačný systém Slovenského pozemkového fondu
Landis
 • kontrola PPÚ, ROEP pre pozemkové úrady

Aktuálna verzia

» MapView 6.38

Aktualizácia

13. januára 2022