MapView - bezplatný (free) prehliadač máp

Program na prehliadanie máp katastra, ortofoto a iných máp pre počítače so systémom Windows.

Vhodné aj pre systém Windows 10 !

- žiadne časové obmedzenie

- žiadna registrácia

Novinky

  • možnosť vytvorenia projektu (Nový)
  • kopírovanie mapy/výrezu do schránky
  • aktualizovaný zoznam slovenských WMS serverov

VGI - prezeranie vektorových máp katastra, geometrických plánov, ROEP, pozemkových úprav a pod.

STX - zobrazenie bodov, zoznamov súradníc.

JPG, TIFF, CIT - ortofoto a iné rastrové mapy

SHP, Topol - zobrazovanie máp ArcInfo/ArcView, Topol

WMS - zobrazenie máp z webových mapových serverov

Snímka MapView

Aktuálna verzia

» MapView 5.26

Aktualizácia

19. decembra 2017