C G S spol. s r. o.

Dunajská 8
811 08 Bratislava
http://www.cgs.sk

Manažment, distribúcia, služby:

  • Adresa: Včelárska 2, 821 05 Bratislava
  • Telefón: +421-2-4342 1442, 4342 0085
  • Elektronická pošta: mapviewzavináčcgs.sk
  • GPS: 48.148243, 17.167656 - mapa Bing / mapa Google

Kontakty - stránky ďalších produktov

  • Terra Desktop - informačný systém o území
  • LandPro - projektovanie pozemkových úprav
  • Agris - správa pozemkov a nájomných zmlúv pre farmárov
  • GeoLand - vyšetrovanie vlastníctva
  • Kokeš - vektorový editor pre katastrálne a iné mapy
  • GPL - aplikácia pre Kokeš na tvorbu geometrických plánov

Aktuálna verzia

» MapView 6.38

Aktualizácia

13. januára 2022