MapView

Prehliadanie máp.

Ukážka zobrazenia vektorovej mapy a zoznamu súradníc
 • otvorený zoznam súradníc STX
 • otvorený vektorový výkres VGI
 • zobrazená nadm. výška bodov
 • vybrané parcely
 • zmeraná plocha a obvod parcely

Ukážka MapView 1

Ukážka zobrazenia vektorovej mapy SR
 • otvorený vektorový výkres VGI
 • nastavené vyfarbenie plôch
 • nastavené vyfarbenie línií

Ukážka MapView 2

Ukážka zobrazenia rastrovej a vektorovej mapy
 • otvorený rastrový súbor územného plánu
 • otvorený výkres katastrálnej mapy
 • identifikovaná parcela
 • podrobný textový výpis parcely

Ukážka MapView 3

Aktuálna verzia

» MapView 6.38

Aktualizácia

13. januára 2022