Popis programu MapView

Prehliadanie máp, hľadanie, meranie, identifikácie, tlač.

Podmienky použitia

Počítač
 • operačný sysém Windows Vista, 7, 8 a 10
 • (aj 64 bitové)
 • prostredie MS .NET 4.0 a novšie
Používateľ
 • pri dodržaní licenčnej zmluvy (autorských práv) je použitie programu časovo neobmedzené a s plnou funkčnosťou

Prezeranie máp

Podporované formáty súborov
 • VGI - výmenný formát vektorových máp katastra, grafických údajov geometrických plánov
 • STX - textový formát súradníc bodov
 • SHP - grafické údaje ArcInfo/ArcView
 • BLK - grafické údaje Topol
 • JPG - rastrové formáty ortofoto máp, georeferencované JGW/ROH
 • CIT - rastrové formáty skenovaných máp katastra
WMS servery
 • možnosť zobrazenia máp z webových mapových serverov
Funkcie
 • práca s legendou a zobrazením
 • nastavenie vlastností vrstvy - farba a hrúbka línie, farba a šrafovanie plochy, zobrazenie atribútov
 • uloženie nastavení obrazenia a otvorených súborov v projekte
 • meranie dĺžok a plôch
 • hľadanie objektov podľa textov a atribútov
 • výber objektov
 • prieniky - vzájomné identifikácie objektov
 • kreslenie pracovných objektov
 • tlač na tlačiareň, do súboru, do schránky

Aktuálna verzia

» MapView 6.38

Aktualizácia

13. januára 2022